26-27 Μαΐου 2018

Chick'N Nuggets , ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ

Chick'N Fillet , ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ

27-28 Μαΐου 2017

Chick'N Nuggets, ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ

Chick'N Fillet , ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ

28-29 Μαΐου 2016

Chick'N Nuggets , ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ

1-3 Νοεμβριου 2014

Chick'N Nuggets , ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ

Chick'N Wings , ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ